Makt och självbestämmande – hur fungerar det?

Idag vill fler personer med utvecklingsstörning påverka samhället och själva bestämma mer över sina liv. Det finns föreningar där personer utvecklingsstörning träffas och arbetar tillsammans. Klippan är ett exempel, Grunden är ett annat exempel.

Egenorganiseringsprojektet är forskare på Halmstad Högskola och Malmö Högskola. De ska undersöka vad de här föreningarna gör och om det påverkar samhället. De vill också veta vad föreningarna betyder för de som är med.

Forskarna ska intervjua personer som är med i några av de föreningar som finns i Sverige.

Egenorganiseringsprojektet – webbplats med mer information. Där finns också en film där forskarna berättar om vad de ska göra i Egenorganiseringsprojektet.

Bilden är från filmen. Personerna på bilden är Susanne Bergh, Magnus Tideman, Therese Mineur och Ove Mallander.

Publicerad: tisdag 4 mars 2014