Markus Petersson ny i Trafikverkets tillgänglighetsråd

Markus Pettersson från Riks-Klippans styrelse sitter nu i Trafikverkets råd i funktionshinderfrågor, RTAF.

Är det något särskilt du vill arbeta för i tillgänglighetsrådet?

– Jag vet inte än vad vi kommer göra. Men det finns säkert saker att arbeta för. Se bara på en biljettautomat med knappar och kortläsare som sitter högt uppe så det är svårt att nå.

– Och för personer som inte kan läsa, jag tror inte att alla maskiner pratar.

Markus Petersson

 

 

 

 

RTAF diskuterar tillgänglighet i trafiken för personer med olika funktionsnedsättningar.

RTAF = Trafikverkets nationella råd för tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättningar.

 

Publicerad: tisdag 3 december 2013