Möte med socialtjänstministern

Inre Ringen och FUB var på möte
hos socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall i fredags.
De som var där var Krister Ekberg, ledamot i förbundsstyrelsen
och ordförande i Inre Ringens sektion i Stockholm,
FUB:s ordförande Anders Lago,
förbundssekreterare Christina Heilborn
och FUB:s intressepolitiska samordnare Eva Borgström.

De pratade om LSS-insatser
och att de har minskat mycket de senaste 10 åren.
FUB och Inre Ringen tycker att det är viktigt
att personer får en individuell bedömning
när de ska få en LSS-insats.
Det innebär att beslutet om LSS-insatsen tas
utifrån varje persons situation och förutsättningar.

Det är också viktigt att personal inom LSS
har bra kunskap så att de kan stötta personer med IF.
FUB och Inre Ringen vill att staten satsar pengar
på att utbilda LSS-personal – det kallar vi ett LSS-lyft.

FUB och Inre Ringen berättade för Camilla Waltersson Grönvall
att vi tycker att det är bra att det startas
ett nationellt kompetenscentrum om IF och autism.
Då lär man sig mer om personer med IF och autism
och deras liv kan bli bättre.

FUB och Inre Ringen lämnade också över
ett dokument till Camilla Waltersson Grönvall.
Klicka här för att läsa dokumentet.
Det är inte lättläst.

Publicerad: onsdag 5 april 2023