MTM ska ansvara för lättläst

I går lämnade regeringen ett förslag (en proposition) till riksdagen. Förslaget heter Lättare att läsa.

Regeringen föreslår att Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) ska ansvara för statens stöd för lättläst. Regeringen föreslår också att Myndigheten för tillgängliga medier ska vara Sveriges kunskaps-center för lättläst och andra tillgängliga medier.

– Alla människor i Sverige ska kunna läsa böcker och nyheter oavsett vilken läsförmåga de har. Det säger Sveriges kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

FUB:s förste vice ordförande Alf Lundin:
– Det är bra att regeringen vill satsa på läsombuden. Läsombuden fanns inte ens med i utredningen. Men det finns frågor kvar om vad som händer med läsombuden.

Läsombuden är personal på till exempel gruppbostäder som läser och visar lättlästa böcker för personer med utvecklingsstörning. Högläsning är för många enda sättet att ta del av böcker.

MTM kommer att få de pengar som Centrum för lättläst har fått. MTM kommer också att få mer pengar för att jobba ännu mer med lättlästa böcker och lättlästa nyheter, säger regringen.

Regeringen vill att MTM ska jobba med att undersöka mer om forskning om lättläst och även informera om forskningen. MTM bör därför skapa ett vetenskapligt råd som stöd. Regeringen vill också också att MTM skapar ett brukarråd för att ha bra kontakter med:

  • personer med nedsatt läsförmåga
  • intresseorganisationer
  • förmedlare

Klippan och FUB fortsätter följa vad som händer med lättläst-verksamheten.

Sammanfattning av proposition om lättläst 2013/14:134 – länk till regeringens webbplats

Mer om propositionen Lättare att läsa, om lättläst litteratur – länk till regeringens webbplats

Frågor och svar om lättläst på regeringens webbplats

Vad tycker Klippan och FUB?

I FUB:s remissvar om lättlästutredningen skrev vi vad FUB och Klippan tycker ska hända med lättläst-verksamheten.

Riks-Klippan tycker till om lättläst

Publicerad: onsdag 19 mars 2014