Namninsamling för att personliga assistenter ska få mer pengar

De personliga assistenterna

får för lite pengar.

Därför behöver regeringen

höja deras ersättning.

 

Det är viktigt för de personliga assistenterna

och för de personer som har personlig assistans.

Personliga assistenter ökar möjligheten

för personerna som de hjälper och stöttar

att bidra, delta och leva ett liv där

man får bestämma själv.

 

Kampanjen Rimliga Villkor

samlar in namnunderskrifter

från personer som tycker att

de personliga assistenterna

ska få mer pengar.

Listan på namn ska de

lämna till regeringen.

 

Klicka här för att skriva under med ditt namn.

 

Publicerad: fredag 26 maj 2023