Om Inre Ringen

Inre Ringen är en mötesplats för oss som har utvecklingsstörning. (Tidigare hette vi Klippan; en del lokala grupper kallar sig fortfarande för Klippan.)

Gemenskapen i Inre Ringen ger möjlighet att öka inflytandet, påverka vardagen och förändra samhället!

  • Inre Ringen är en del av FUB.
  • Inre Ringen finns över hela Sverige.
  • Inre Ringen är till för dig!

 

Vad är egentligen skillnaden mellan Inre Ringen och FUB?

Jag har fått den frågan. Ibland är det FUB:are som inte förstår vad skillnaden är. Ibland är det Inre Ringen-människor.
Jag ska erkänna att det är lite luddigt för mig också ibland.

Inre Ringen är en sektion inom FUB. Riks-Inre Ringens styrelse bestämmer vad Inre Ringen ska göra. Fast sen måste vi fråga FUB. Men det är bra att vara en sektion för vi får hjälp.

Om man har en utvecklingsstörning, så har man svårare för vissa saker. Man behöver mer tid för att säga det man vill ha sagt och man behöver göra saker i fler steg.

Därför finns Inre Ringen där vi är för oss själva. Vi har mycket samarbete mellan Inre Ringen och FUB. Men ibland drar de på lite för mycket, med svåra ord. Och bråttom har de.

Vi vill kunna uttrycka själva vad vi vill ha fram. Fast vi måste ha lite stöttning. Vi är lika mycket värda.

I Inre Ringen får vi jobba på egen hand och kämpa. Då lär man sig hur man ska göra.

Andra i FUB kan få lite inblick i vad vi känner och kan och måste ha hjälp med. Därför är det bra att Inre Ringen finns.

Jag gick med i Inre Ringen för att lära känna andra människor i min egen situation. Och jag ville gå med i Inre Ringen för att få någon förändring.

Jag skulle vilja att Riks-Inre Ringens styrelse oftare fick träffa folk från regering och riksdag för att få chans att få igenom sånt som är bra för personer med utvecklingsstörning.

Det står om Inre Ringen i Åkes bok. Den tycker jag är bra. Åke Johansson var Inre Ringens förste ordförande.

Stefan Bartsch, tidigare ledamot i Inre Ringen Sveriges styrelse

Stefan Bartsch, tidigare ledamot i Inre Ringen Sveriges styrelse

PS: Lär dig mer om utvecklingsstörning/intellektuell funktionsnedsättning här på vår webbplats.