Om Inre Ringen

Inre Ringen finns i hela Sverige
och är en del av FUB

Inre Ringen finns för att personer
med intellektuell funktionsnedsättning
ska ha en egen plats där vi själva
får göra vår röst hörd.
Både inom organisationen FUB
och utanför.

Gemenskapen i Inre Ringen
ger oss möjlighet att påverka vår vardag
och förändra samhället.

Det är samtidigt en plats
att lära känna nya personer
och en plats där vi har roligt!

 

Sektioner

Inre Ringen har olika sektioner.
En sektion är en lokal grupp.

Det betyder att medlemmarna i en sektion
bor i samma stad eller län.
Sektionerna finns i hela landet
och bildar tillsammans Inre Ringen Sverige.

Varje sektion i Inre Ringen
har sin egen styrelse
och planerar roliga aktiviteter
och driver sina egna frågor.

Sektionen bestämmer tillsammans
vilka aktiviteter de ska ordna
och vilka frågor de vill jobba med.

En sektion försöker ofta förändra
det som händer lokalt.
Lokalt betyder det som finns nära
den staden som personen bor i.

 

Inre Ringen Sverige

Inre Ringen Sverige fungerar
på ungefär samma sätt som en sektion.
Skillnaden är att medlemmarna i styrelsen
kommer från hela Sverige.

Inre Ringen Sverige driver nationella frågor.
Det betyder att Inre Ringen Sverige
försöker förändra saker
som påverkar personer i hela Sverige.

Inre Ringen Sverige ordnar också aktiviteter
men ses lite mer sällan,
eftersom som styrelsen bor
på olika platser i Sverige.