Handledare

Snabbguide för handledare inom FUB:

FUB är en opolitisk intresseorganisation, som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv, synas, höras och ta plats!

Det finns olika former av stöd som personer med utvecklingsstörning behöver. Inom FUB och Klippan har vi handledare. En handledare är ett begåvningsstöd för personer med utvecklingsstörning.

Det vill säga

– ge stöd för minnet
– förklara
– förenkla
– uppmuntra
– stödja
– anteckna
– förbereda
– inte störa
– inte styra

TÄNK PÅ att det inte är Ditt möte!

Under mötet handleder man efter varje persons behov. Det finns ibland behov av att stoppa mötet för att hinna förklara. Då använder vi ett kort med en röd sida med ett frågetecken, för ”stopp” i 2 minuter, och en grön sida med utropstecken för ”kör” i gång igen. Det är mycket viktigt att mötet stannar under tiden.

Handledaren är jätteviktig för personer med utvecklings-störning! Utan handledarens stöd blir det inget bra möte.