Historia

Inre Ringen hette från början Klippan.

Arbetet för Klippan började för mer än 40 år sedan.

1968 bildades den första klubben för personer med utvecklingsstörning.

1976 bestämde man att en person med utvecklingsstörning skulle vara med i FUB:s förbundsstyrelse. Fyra år senare valdes Åke Johansson in i förbundsstyrelsen.

1983 bildades den första referenskommittén med tre personer och tre år senare fanns det tre referenskommittéer i olika delar av landet.

Det bildades flera sektioner av personer med utvecklingsstörning i lokalföreningarna.

1993 anställdes en ombudsman med utvecklingsstörning på FUB:s kansli.

Det blev diskussioner i FUB om medlemmarna med utvecklingsstörning skulle bilda en egen förening.

1994 hade FUB en Rikskonferens för personer med utvecklingsstörning. Då frågade Anna Strand från Göteborg om medlemmarna ville ha en egen sektion. Det ville de flesta och en arbetsgrupp gav senare ett förslag.

Så bildades en riks-sektion på FUB:s landsmöte i Visby 1995. Den fick namnet Klippan.

2018 bytte Riks-Klippan namn till Inre Ringen Sverige.