Inre Ringens Riksstämma 2018

På riksstämman bestämmer ombud från Inre Ringen i hela landet vad Inre Ringen Sverige ska arbeta med, och vilka som ska vara med i styrelsen.

Här kan du läsa protokollet från Riksstämman 2018.

Här finns filmer om vad som händer på Inre Ringens Riksstämma.

Riksstämman 2018 är i Stockholm den 24-25 maj.

Inledning, dagordning

Del 1: riksstämman öppnas

Del 2: kallelse och handlingar

Del 3: reglerna för riksstämman

Del 4: uppräkning av ombud

Del 5: förslag till dagordning

Del 6: val av riksstämmans presidium

Del 7: verksamhetsberättelse 2016-2018

Del 8: val av styrelse och valberedning

Del 9: motioner

Del 10: verksamhetsplan 2019-2020

Del 11: val till valberedningen

Del 12: riksstämman avslutas