Inre Ringens Riksstämma

På riksstämman bestämmer ombud
från Inre Ringen i hela landet
vad Inre Ringen Sverige ska arbeta med,
och vilka som ska vara med i styrelsen.

I år var riksstämman digital.

 

År 2020 blev det ingen riksstämma, på grund av coronakrisen.

Eftersom vi fortfarande inte kan träffas fysiskt,
höll Inre Ringen Sverige en kortare digital riksstämma
den 7 maj 2021.

Det betyder att riksstämman i år
var på datorn i ett program som heter Teams.

På årets riksstämma valde vi bara ny ordförande,
vice ordförande och tre nya ledamöter.
Resten av frågorna flyttades till en fysisk stämma.