Klippans riksstämma

Klippans riksstämma bestämmer vad Klippan ska arbeta med framöver. Klippans riksstämma väljer också en ny styrelse. Alla Klippan-sektioner kan skicka ombud till riksstämman, och föreningar som inte har någon Klippan-sektion kan också skicka ombud.

Klippan riksstämma var 19-20 maj 2016.

Protokollet från Klippans riksstämma 2016

Andra papper till Klippans riksstämma:

Inbjudan till Riksstämman 2016 – klicka här för att läsa den!

Handlingar till Klippans riksstämma 2016 – klicka här för att läsa handlingarna

Ombudslista Klippans riksstämma 2016 – klicka här för att se vilka som är ombud

Verksamhetsberättelse för Riks-Klippan 2013-2015 – klicka här för att läsa vad Riks-Klippan gjort under 2013-2015

Bilden är från Klippans riksstämma 2016. Nästa gång det är riksstämma blir år 2018.