Vi vill att riksdagspartierna gör något åt fattigdomen!

Många med intellektuell funktionsnedsättning är fattiga.
Politikerna måste göra något åt det.

Inre Ringen Sveriges ordförande Markus Petersson
och Riksförbundet FUB:s ordförande Anders Lago
skriver om tre förslag i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”Stoppa fattigdomen hos funktions­nedsatta” – debattartikel i Svenska Dagbladet

Det som tidigare kallades förtidspension heter idag sjukersättning.
Sjukersättningen är idag som högst 10 036 kronor i månaden före skatt.

Dessutom tvingas de personer som har sjuk- och aktivitets­ersättning
att betala högre skatt än andra.

Alla partier i Riksdagen säger att de värnar om samhällets mest utsatta.
Vi hoppas och tror att alla ställer upp på våra förslag:

  • Sjuk- och aktivitetsersättningen måste precis som ålderspensionen,
    höjas i takt med lönerna i samhället i övrigt.
  • Personer med sjuk- och aktivitetsersättning
    ska inte behöva betala högre skatt än andra.
  • Höjningen av det statliga bostadstillägget måste också gälla
    de som har sjuk- eller aktivitetsersättning.

 

Publicerad: måndag 2 augusti 2021