Skriv lättläst!

Vi som har intellektuell funktionsnedsättning behöver lättläst text.
Vi vill kunna förstå så mycket som möjligt själva,
för att ta makten över våra egna liv.

Skriv lättläst!
Annars kanske vi skriver ”Läst, men inte förstått” på din text
och skickar tillbaka den till dig.

Här nedanför finns några råd till dig som skriver texter.

Skriva lättläst

Innan du skriver en text:

 • Vad vill jag berätta? 
  Vet du inte det blir texten dålig.
  Du ska också ha kunskap om ämnet,
  för att texten ska bli begriplig.
 • För vem? 
  Tänkt igenom vilka förkunskaper mottagaren har.
 • Vad är viktigast?
  Berätta vad mottagaren behöver få veta,
  inte det du gärna vill säga.

 

Lättlästa texter skrivs på ett visst sätt
för att det ska vara lättare
att ta emot och förstå information,
och lättare att minnas.

Använd den här checklistan för att kolla din text:

 • En bra rubrik
  Talar om vad texten handlar om.
 • Korta meningar
  Ta bort onödiga ord och formuleringar.
 • Enkla/vanliga ord
  Förklara svåra ord om de är nödvändiga.
 • Samma ord för samma sak
  Genom hela texten.
 • Det viktigaste först
  Då får fler veta det viktigaste,
  även om de inte läser allt.
  Ibland passar det att istället
  skriva i kronologisk ordning.
 • Tydlig avsändare och mottagare
 • Direkt och aktivt språk
  Skriv inte ”det beslutades att…”
  utan skriv ”styrelsen bestämde att Anne ska…”.
 • Undvik bildliga uttryck
  Bilder som ”kasta pengarna i sjön” kan misstolkas.
  Andra kan vara bra liknelser,
  men behöver förklaras.
 • Konkret språk
  Skriv det du menar,
  till exempel ”grillkvällar och badutflykter”
  istället för ”sommaraktiviteter”.
 • Undvik helst negationer
  Det är lätt att missa ordet ”inte”.
  Meningar med ”inte”, ”ingen” och liknande
  kan förvirra läsaren.
 • Var tydlig
  Skriv inte ”På söndag kväll ska vi roa oss”,
  utan ”På söndag den 28 maj 2023 klockan 18:00
  träffas vi på dansrestaurangen Snofsan”.
 • Sambandsord
  Ord som ”därför” och ”för att”
  gör det lättare att uppfatta orsak och verkan.
  ”Men” visar kontrast.
 • Måste du ha siffror?
  Undvik helst siffror.
  Skriv ”nästan alla” istället för ”85% av gruppen”.
 • Inga grammatiska fel eller felstavningar
 • Inga förkortningar
  Utom sådana som du vet säkert att läsaren förstår.
 • Läsbar formgivning
  Luftigt!
  Undvik versaler.
  Fetstil på nyckelord kan underlätta.
  Gör stycken och sätt mellanrubriker.
  Använd punktlistor om det passar innehållet.
 • Frasanpassade radbrytningar
  Bryt för ny rad där det underlättar för läsaren
  att ta pauser utan att tappa tråden.
  För den ovana kan det se annorlunda ut.
  Ändra formuleringarna ifall det blir mer naturligt.
 • Använd bra bilder till texten
  Om du använder foton
  – tänk på att de ska passa till texten
  och vara förklarande!
  Använd också gärna Pictobilder, Widgit-bilder
  och liknande bildstöd.

 

Till slut: Låt en mottagare läsa texten.
Gärna medan du tittar på
och samtalar med hen om texten.
Var hakar det upp sig?

Läs mer om vad vi lärt oss om begripliga texter
tillsammans med andra förbund inom kognitionsområdet
i projektet Begriplig Text: www.begripligtext.se

 

Andra tips om att skriva korrekt:

Språkrådet

Myndigheternas skrivregler

Svenska Akademins ordböcker

Jenny Forsberg (www.iklartext.se), Textfixarna, Språkkonsulterna och andra språkkonsulter.

Nyhetsbrevet Begripligheter från Begripsam