Skriv lättläst!

Vi som har intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning behöver lättläst text. Vi vill kunna förstå så mycket som möjligt själva, för att ta makten över våra egna liv.

Skriv lättläst! Annars kanske vi skriver “Läst, men inte förstått” på din text och skickar tillbaka den till dig.

Här nedanför finns några råd till dig som skriver texter.

Skriva lättläst

Innan du skriver en text:

 • Vad vill jag berätta? 
  Vet du inte det blir texten dålig. Du ska också ha kunskap om ämnet, för att texten ska bli begriplig.
 • För vem? 
  Vilka förkunskaper har mottagaren?
 • Vad är viktigast?
  Rensa så texten inte blir för lång! Vad behöver mottagaren få veta och vad är bara sånt som jag gärna vill säga?

 

Lättlästa texter skrivs på ett visst sätt för att det ska vara lättare att ta emot och bearbeta information, minnas, tänka och förstå. Använd den här checklistan för att kolla din text:

 • En bra rubrik
  Talar om vad texten handlar om.
 • Korta meningar
  Undvik inskott och bisatser. Ta bort onödiga ord och formuleringar.
 • Enkla/vanliga ord
  Förklara svåra ord om de är nödvändiga.
 • Samma ord för samma sak
  Genom hela texten.
 • Det viktigaste först
  Då får fler veta det viktigaste, även om de inte läser allt.  Ibland passar det att istället skriva i kronologisk ordning.
 • Tydlig avsändare och mottagare
 • Direkt och aktivt språk
  Skriv inte ”det beslutades att…” utan skriv ”styrelsen bestämde att Anne ska…”
 • Utan bildspråk
  Bilder som ”lägga rabarber på” är svåra att förstå. Andra kan vara bra liknelser, men behöver förklaras.
 • Konkret språk
  Skriv det du menar, till exempel ”grillkvällar och badutflykter” istället för ”sommaraktiviteter”.
 • Undvik negationer
  Det är lätt att missa ordet ”inte”. Meningar med “inte”, “ingen” och liknande kan förvirra läsaren.
 • Var tydlig
  Skriv inte ”På söndag kväll ska vi roa oss”, utan ”På söndag den 22 januari 2021 klockan 18:00 träffas vi på dansrestaurangen Snofsan.
 • Sambandsord
  Ord som ”därför” och ”för att” gör det lättare att uppfatta orsak och verkan. ”Men” visar kontrast.
 • Måste du ha siffror?
  Undvik helst siffror, skriv ”nästan alla” istället för ”85% av gruppen”.
 • Inga grammatiska fel eller felstavningar
 • Inga förkortningar
  Utom FUB och andra välkända. 🙂
 • Läsbar formgivning
  Luftigt! Undvik versaler. Fetstil på nyckelord kan underlätta, har vi upptäckt i projektet Begriplig text. Gör stycken och sätt mellanrubriker. Använd punktlistor om det passar innehållet.
 • Frasanpassat radfall
  Underlättar för läsaren att ta pauser utan att tappa tråden. För den ovana ser det konstigt ut. Formulera om ifall det blir helknasigt. (Här på webbplatsen använder vi inte frasanpassat radfall, eftersom webbplatsen är responsiv, så det skulle bli konstigt.)

 

Till slut: Låt en mottagare läsa texten. Gärna medan du tittar på och samtalar med hen om texten. Var hakar det upp sig?

Läs mer om vad vi tillsammans med andra förbund kognitionsområdet lär oss om begripliga texter i projektet Begriplig Text: www.begripligtext.se

 

Andra tips om att skriva korrekt:

Språkrådet

Myndigheternas skrivregler

Svenska Akademins ordböcker

Jenny Forsberg (www.iklartext.se) och andra språkkonsulter

 

Använd gärna bra bilder till texten

Om du använder foton – tänk på att de ska passa till texten! Pictobilder och widgit-bilder och liknande ger stöd till läsaren.

 

 

Bilagor