Hoppa till innehåll

Åldrande

Allt fler personer med intellektuell funktionsnedsättning lever allt längre.

Lyssna på Conny Bergqvist, tidigare ombudsman på Riksförbundet FUB och ambassadör för projektet Gott liv som äldre:

Projekt

Gott liv som äldre – aktiviteter och boende för personer med IF, var ett projekt som betalades av Allmänna Arvsfonden. Det samlade kunskap om åldrande för personer med IF. Läs mer på www.gottliv.nu.

Riksförbundet FUB har i januari 2024 startat ett nytt Arvsfonds-projekt för äldre med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och/eller autism. Projektet heter Mötas och Må bra. Projektets mål är att äldre ska få bättre hälsa och mera möjligheter att träffas. Projektet pågår i tre år. Följ projektet på www.motasochmabra.nu.

Utbildning

För att en person med intellektuell funktionsnedsättning som åldras ska kunna få ett gott liv behöver de som är runt omkring, personal och anhöriga, ha kunskap i många olika ämnen.  Det behövs för att ge ett gott stöd och hjälpa till att planera inför ålderdomen. Man behöver ha en helhetssyn när det gäller individen och dennes tillvaro.

Riksförbundet FUB har tillsammans med Svenskt Demenscentrum tagit fram en webbutbildning både för personer med IF själva, och för personal och anhöriga med. Utbildningen ”Åldern har sin rätt” är gratis, läs mer här. Projektet finansierades av Arvsfonden.

FOU-rapport  ”Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar – en litteraturöversikt”

Rapporten ger en övergripande bild av tidigare forskning om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning. Den ger också förslag på vilken forskning som behövs nu. Klicka här för att ladda ner rapporten ”Åldrande och intellektuella funktionsnedsättningar – en litteraturöversikt” i pdf-format.

Framsidorna av sex lättlästa häften om åldrande
Beställ de lättlästa häftena om åldrande i FUB:s butik. De kostar 60 kronor för 6 stycken, plus porto.

Radioprogram

Första generationen äldre med utvecklingsstörning – program i Sveriges Radio om att åldras med intellektuell funktionsnedsätting.

Läs mer

FUB:s arbetsgrupp för åldrande arbetade gjorde följande:

  • Betonade att LSS- lagen och goda levnadsvillkor gäller HELA livet för den som tillhör personkrets Detta innebär bland annat att man har rätt att bo kvar i sin gruppbostad när man åldras – även om man får en demenssjukdom och/eller annan sjukdom som kräver mycket medicinsk vård, rehabilitering och hjälpmedel.
  • Uppmärksammade och påtalade att personer med intellektuell funktionsnedsättning som åldras får förändrade behov av stöd och service.
  • Ingick i nätverk och skapade nya för att få och sprida kunskap om personer med intellektuell funktionsnedsättning som åldras
  • Har översatt och gett ut häften som Aldring og helse, Nasjonalt kompetansesenter, Norge tagit fram om hälsa, åldrande, demens och död på lättläst.
  • Arrangerade och medverkade i konferenser om intellektuell funktionsnedsättning och åldrande.

Arbetsgruppen för åldrande såg följande förbättringsområden:

Daglig verksamhet/sysselsättning:
Ska vara utformad och ges efter behov, inte kronologisk ålder.

Boende:
Ska vara anpassat för individen med kompetent personal.

Personalkompetens:
Personal som arbetar med äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning behöver kunskap om intellektuell funktionsnedsättning, åldrande och demens.

Hälso- och sjukvård:
Samverkan med Hälso- och sjukvård och tillgången till hjälpmedel måste förbättras.

Palliativ vård:
Personer med intellektuell funktionsnedsättning har också rätt att välja var de vill dö.

Bilagor