Hoppa till innehåll

Kognitiv tillgänglighet

För den som har svårt att förstå och minnas är det viktigt med kognitiv tillgänglighet.

Samhället ska vara ordnat så att alla kan

  • förstå information
  • hitta
  • känna sig trygga

Tillgänglighet för oss betyder att det är lätt att förstå.

Text används mycket i vårt samhälle. Därför är lättlästa texter viktigt för den som kan läsa, men inte läser så bra. I projektet Begriplig text finns mer kunskap. Se en film här nedanför och besök www.begripligtext.se.

Kommuner, landsting och olika myndigheter skriver många brev, broschyrer och annan information. All sådan information ska finnas på lättläst! Pictogram och foton för att göra det lättare att förstå broschyrer, brev och böcker.

Radio och teve ska ha program på lätt svenska.

På Internet ska man också använda film och få text uppläst.

Tillgänglighet handlar också om hur det ser ut i samhället till exempel på ett sjukhus eller vid en busshållplats. Det ska finnas tydliga informationstavlor och skyltar med Pictogram och foton. Besökare ska förstå var saker finns och ska känna sig trygga.

Bra kognitiv tillgänglighet är också att det finns en person att fråga.

Tillräckligt med tid är också tillgänglighet. Man ska hinna tänka efter och kunna fråga om man inte förstår. Är det tillgängligt om läkaren bara har tid att träffa dig i tio minuter?

Det finns bra hjälpmedel som fler borde få, till exempel datorer med speciella program, handdatorer, hjälpmedel för att förstå tid, pengar och annat.

Kognitiv tillgänglighet

Kognitiv kommer från ordet kognition. Kognition handlar om hur hjärnan arbetar. Hjärnan tar emot och tolkar det vi ser, hör och känner.

Det som hjärnan tar emot kommer vi ihåg en kort tid och en del av det sparas i långtidsminnet. Med hjärnans hjälp kan vi koncentrera oss och lösa problem. Vi kan använda språket och vi kan planera.

Den som har en intellektuell funktionsnedsättning har problem med kognitionen. Det betyder att hen kan ha svårt att sortera ut vad som är viktigt och att komma ihåg. Det tar också längre tid att förstå och en del saker förstår hen aldrig.

Det finns olika grader av intellektuell-funktionsnedsattning, men alla människor kan utvecklas och lära sig nya saker, under hela livet.

Och det är inte bara med hjärnan som vi lär oss saker. Känslorna hjälper också till. Det är lättare att komma ihåg saker som händer samtidigt som vi blir glada, ledsna eller arga.

Motivation spelar också roll för att ta in ny information och lära sig saker!

Lag mot diskriminering

Den 1 januari 2015 kom en ny lag om att dålig tillgänglighet är diskriminering. Lagen gäller även för oss! Därför ska kognitiv tillgänglighet finnas med i arbetet för tillgänglighet.

Alla andra har också nytta av att information är tydlig och lätt att förstå. Och det är bra för alla att det är lätt att hitta i offentliga miljöer.