Almedalen: Sluta med dåliga ursäkter – Alla har rätt till nätet

OBS: Kognitivt tillgängligt seminarium = alla ska förstå, även de som har utvecklingsstörning!

FUB har bjudit in en politiker, en forskare, en lärare och en tekniker. Alla ska prata om hur man kan göra det enklare att använda sin dator.

Många med utvecklingsstörning har svårt att använda dator och Internet. Eller så får de inte använda dator och internet.

Mora Folkhögskola och FUB har haft en kurs i projektet Anpassad IT. Kursen hade tolv deltagare som gått gymnasiesärskola. De har lärt sig använda anpassade datorer. Flera av deltagarna kan inte läsa eller skriva. Du kommer att få höra hur de gjorde och vad som behövs.

Datorer är bra på att läsa upp text eller visa med bilder hur man ska göra olika saker. Det är enkelt att göra filmer så man lättare kommer ihåg när man ska berätta vad man varit med om. 

Plats: Funktionsrätt Sveriges (tidigare Handikappförbundens) tält.

De som pratar är:

  • Per Lodenius, Riksdagsledsmot, (C) 
  • Stefan Johansson, Forskare kognitiv tillgänglighet, KTH 
  • Michael Kjellberg, IT-ansvarig i projektet Anpassad IT 
  • Kerstin Gatu, lärare, projektledare för Anpassad IT

 

Arvsfondens logotyp

Projektet Anpassad IT fick pengar av Arvsfonden.

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se