Årsmöte FUB Nacka Värmdö

Nu har vi haft årsmöte den 28 februari!

årsmöte

Vi har valt ny styrelse:

Katarina Berggren ny ordförande
Camilla Sundman sekreterare
Lillemor Johansson kassör.
Lena Evrell och Helena Islas Helgesson fortsätter som ledamöter.
Helen Borell och Ulla Hjelm, nya ledamöter från Värmdö. 

Välkomna!

Viktiga punkter från mötet:

  • Det är oroliga tider i Värmdö kommun. Det sker omfattande indragningar av LSS-insatser. Många blir av med rätten till kontaktperson, ledsagare eller avlösare.
  • Torsdag den 25 februari träffades anhöriga och gode män i Värmdö och pratade om de försämringar som drabbat personer med LSS-insatser i Värmdö.
  • Det bestämdes att två personer från FUB:s styrelse ska gå på Värmdös Råd för funktionshinderfrågor för att föra våra medlemmars talan.
  • I Nacka kommer FUB:s styrelse hjälpa kommunen att komma med förslag till deras nya riktlinjer inom LSS.

 

 

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se