Att leva med kognitiv funktionsnedsättning/nedsatt begåvning

Kerstin Gatu, arbetsterapeut, berättar om hur det är att leva med kognitiva funktionsnedsättningar/nedsatt begåvning. Hon ger bla konkreta exempel på utmaningar i vardagen. Berättar om kognitivt stöd; hjälpmedel, metoder, kunskap och bemötande. Datorn som verktyg för personer med funktionsnedsättning och för omgivningen. Tidshjälpmedel. Det abstrakta fenomenet pengar; hjälpmedel och strategier. Se https://www.arvsfonden.se/projekt/anpassad-it-vagen-till-digital-delaktighet. Lokal Storan HSO Kungsgatan 64.

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se