Attendo samverkansmöte

Den här gången samlas vi till möte i nya gruppbostaden på Slätten.
Karin, Monica, Inger och Sune deltar.

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se