Barbro Lewin, med dr, f.d. föreståndare för Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet föreläser i Umeå, lokal HSO Storgatan 76.

Barbro Lewin, med dr, f.d. föreståndare för Centrum för forskning om funktionshinder vid Uppsala universitet föreläser i Umeå, 2017-10-04, 18.30-20.30, lokal HSO Storgatan 76.

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se