Bruno Nilsson Stiftelse

Bruno Nilssons Stiftelse för utvecklingsstörda i Örebro Län kommer dela ut pengar under år 2016 för fritidsverksamhet.

Sista ansökningsdag är 30 April 2016

Bruno Nilssons stiftelse för utvecklingsstörda i Örebro län bildades år 1999. Stiftelsen ska främja fritidsverksamhet bland utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna.

Alla personer i Örebro län som har en utvecklingsstörning kan söka bidrag. Det kan ske individuellt eller för en grupp som anordnar fritidsaktiviteter, exempelvis gruppboenden, dagliga verksamheter, föreningar.

Du kan söka bidrag för exempelvis kurser, utbildning, deltagaravgifter, läger, resor, utrustning, biljetter, mm. 

Är du intresserad? Klicka på läs mera länken nedan.

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se