Dialogmöte i Härnösand

Dialogmöte i Härnösand
Förbundsstyrelsen bjuder in till dialogmöten några gånger per år på olika platser i landet.
Nästa dialogmöte är den 27 september i Härnösand. Alla medlemmar i FUB och Klippan är välkomna!
På dialogmötena kan vi diskutera viktiga frågor. Skicka gärna in andra frågor samtidigt som du anmäler dig.
Personer från förbundsstyrelsen, Riks-Klippans styrelse och förbundskansliet är med på dialogmötet.
Inbjudan och anmälningsblankett finns som bilaga här nedanför.
Bilden är från Dialogmötet i Halmstad förra året.

Senast uppdaterad:
tisdag 26 augusti 2014
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se