Dialogmöte i Härnösand

Dialogmöte i Härnösand

Förbundsstyrelsen bjuder in till dialogmöten några gånger per år på olika platser i landet.

Nästa dialogmöte är den 27 september i Härnösand. Alla medlemmar i FUB och Klippan är välkomna!

På dialogmötena kan vi diskutera viktiga frågor. Skicka gärna in andra frågor samtidigt som du anmäler dig.

Personer från förbundsstyrelsen, Riks-Klippans styrelse och förbundskansliet är med på dialogmötet.

Inbjudan och anmälningsblankett finns som bilaga här nedanför.

Bilden är från Dialogmötet i Halmstad förra året.

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se