Dialogmöte i Mölndal

Förbundsstyrelsen bjuder in till dialogmöten några gånger per år på olika platser i landet.

På dialogmötena kan vi diskutera viktiga frågor. Alla medlemmar i FUB och Klippan är välkomna!

Personer från förbundsstyrelsen, Riks-Klippans styrelse och förbundskansliet är med på dialogmötet.

Anmälan senast måndagen den 31 oktober till FUB Västra Götaland, mejl vg@fub.se eller telefon 070 378 97 79.

 Se inbjudan och program under Bilagor nedan.

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se