Dialogmöte i Umeå

Förbundsstyrelsen bjuder in till dialogmöten några gånger per år på olika platser i landet.

Alla medlemmar i FUB och Klippan är välkomna!

På dialogmötena kan vi diskutera viktiga frågor. Förbundsstyrelsen vill bland annat diskutera LSS, assistans och aktuella frågor. Skicka gärna in andra frågor samtidigt som du anmäler dig.

Tre eller fyra ledamöter från förbundsstyrelsen är med på dialogmötet och lika många från förbundskansliet.

Inbjudan och anmälningsblankett finns som bilaga här nedanför.

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se