Diskussionskväll om att bo i ”Bostad med särskild service enligt LSS”

Den 23 nov. kl 19.00 anordnar FUB Varberg diskussionskväll om att bo i ” Bostad med särskild service enligt LSS”.

Plats FUB-gården Apelviken.

Willy Engebrethsen; Rättsombud för FUB Halland, inleder med att prata om de olika boendeformer det finns inom LSS (Lagen om Stöd och Service) och vilket stöd man har rätt till.                                                                                                             

Annat som kommer att belysas under kvällen är: Får jag bo kvar? Besittningsrätten. Goda levnadsvillkor och att få Leva som andra. Tillsyn över kvalitén i boendet. Vad är en adekvat genomförandeplan?

Representant för biståndsenheten kommer att bjudas in för att informera om hur det går till att göra en ansökan om Bostad med särskild service och hur en utredning/bedömning går till.

Anmäl er senast 20 nov. till Eva Nilsson via mail eva@portside.se eller telefon 0708 – 43 63 69 (Gärna kvällstid) eller till FUB kansli på telefon 0340 – 62 04 20 eller via mail fubvarberg@telia.com

En inbjudan för utskrift finns under Bilagor nedan. 

Bilagor

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se