En dag för erfarenhetsutbyte för länsförbunden

Vi välkomnar två deltagare från varje län.

Syftet är att stärka länsförbunden i sitt arbete och visa goda exempel.

Plats: Hotel Nordic  Sea i Stockholm.

Ingen deltagaravgift, Riksförbundet står för kostnaderna för denna endagsutbildning.

Anmälan ska vara Riksförbundet tillhanda senast 18/12 2013.

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se