Föreläsning – Gynnande besluts negativa rättskraft och rättssäkerhet

9 okt kl 18:00 – 20.30 har Länsförbundet FUB bokat in jurist Therese Bäckman från Göteborg.
Plats: Mötesplats Mölle, Möllegatan 11 B, Falkenberg

Vi bjuder på kaffe och smörgås från kl 17:30.

 

Tema för föreläsningen:

När handläggare ger beslut om stödinsatser ska man kunna känna trygghet i att beslutet inte ändras.

Men en ny avhandling i juridik från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet visar att kommuner agerar aktivt för att göra undantag och kringgå den principen.

Therese Bäckman har i sin avhandling studerat rättssäkerheten för människor med funktionsnedsättning.

Varje år fattas ett stort antal kommunala beslut om insatser i enlighet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det kan handla om insatser i form av särskilt boende, boendestöd, daglig verksamhet, kontaktperson, ledsagare m m.

Beslut om insatser ska i princip inte kunna ändras eller återkallas. När den enskilde har fått vetskap om ett beslut ska han eller hon kunna känna trygghet i att det inte kommer att ändras.

Många kommuner utnyttjar systematiskt ett hål i regelverket och skapar därmed ett allvarligt rättssäkerhetsproblem, vilket avhandlingen belyser och vill ha diskuterat.

Föreläsningen riktar sig till politiker och tjänstemän, företrädare samt alla verksamma och intresserade inom LSS-området.

Tid för frågor kommer att ges.

 

LänsFUB bjuder på inträdet.

Bindande anmälan senast måndagen den 6 okt till Monica Carlsson, e-post monica.c47@telia.com, telefon 070 – 638 60 04. Obs! Begränsat antal platser.

 

Hjärtligt välkomna!

Länsförbundet FUB i Halland
Styrelsen

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se