Föreläsning med Bo Hejlskov

Hantering av problemskapande beteende

 

Torsdag 7 november har Studieförbundet Vuxenskolan i samarbete med FUB Varberg bokat in en föreläsning med Bo Hejlskov Elvén.

 

FULLTECKNAT

 

Plats: Folkets Hus i Varberg.

Tid: 18-21 inklusive paus.

Bo Hejlskov Elvén presenterar sig så här på sin hemsida;

Mitt namn är Bo Hejlskov Elvén. Jag är leg. psykolog och jobbar med utbildning och handledning kring hantering av problemskapande beteende.
Målgruppen är pedagogisk personal och vårdpersonal som jobbar med barn, ungdomar och vuxna med autism, ADHD, utvecklingsstörning, missbruk eller psykiatriska störningar. Dessutom har jag lång erfarenhet av att jobba med ungdomar och vuxna med kriminellt beteende.

Utgångspunkten för mina metoder är neuropsykologi, stressforskning och affektteori. Metoderna är en del av en växande evidensbas i den tradition som kallas Low Arousal eller låg-affektiv pedagogik.
De beteenden jag jobbar med är utåtriktat beteende som våld, bett och skadegörelse samt självskadande beteende. Dessutom kan mina metoder användas i samband med glåpord, vägran och andra lättare problemskapande beteenden. Metoderna tar utgångspunkt i hur personalen hanterar brukaren i vardagen, inte i brukarens beteende i sig. Temadagens fokus är inte behandling, men hantering av beteendet och mötet med brukaren. Metoderna som introduceras bygger på affektteori och neuropsykologi, och har visat sig ha god evidens i förhållande till att förebygga våld, konflikt och självskadande beteende.
 
I april 2009 tilldelades jag priset Årets Pusselbit av Riksföreningen Autism för den nytta mitt arbete gör för människor med autism, och i september 2009 kom min bok Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder ut. Boken finns sedan september 2010 på engelska, sedan oktober 2010 på danska och sedan januari 2011 på norska.

Kostnad: 200:-/person (50:-/person för FUB-medlemmar)

Anmälan: senast 24 oktober till FUB´s kansli fubvarberg@telia.com eller 0340-620420

Betalning: mot faktura i förskott.

Vi hoppas på stort intresse för denne populäre föredragshållare!

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se