Föreläsning med Elisabeth Olin på Strandbaden

FUB har bjudit inte Elisabeth Olin att föreläsa om LSS 1994 (Lagen om Stöd och Service för vissa funktionshindrade) gav rätten att få leva som andra och att individuella behov ska tillgodoses.

Goda levnadsvillkor ska garanteras, vilket sågs som en förutsättning för att uppnå lagstiftarnas
mål.

Att bo som andra ska innebära att ha ett eget hem som ska ge trygghet och trivsel.

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se