Framtidsgruppens/ referensgruppens andra möte

FUB FOKUSERAR FRAMÅT!
Framtidsgruppen/referensgruppen ska hitta nya vägar och lösningar för att stärka FUB på alla nivåer. Nya arbetssätt ska ge bättre samarbete, ökad kunskapsspridning och stöd lokalt, regionalt och på riksnivå. Målet är fler medlemmar och en starkare organisation, som är miljösmart och resurseffektiv. Därigenom når vi större genomslagskraft

Riksförbundet FUB har skapat en framtidsgrupp/referensgrupp med personer från FUB:s lokalföreningar och länsförbund samt från kansliet. Referensgruppen ska ge idéer och förslag till förändringar och nya arbetssätt som förbundsstyrelsen ska ta ställning till. Gruppen hade sitt första möte i våras och startade då upp arbetet med att kartlägga behov och önskemål kring nya lösningar.

Medlemmar i gruppen Maria Löfmark (Kalix), Monica Stjernsten (Härnösand), Katarina Boson (Malung), Margareta Hallner (Västerås), Malin Waldemarsson (Jönköping), Charlotte Söderlund (Sölvesborg) och Gert Holmér (Kungälv).Från Riksförbundets kansli deltar Maria Sundström, kanslichef, Per Liljeroos, teamledare organisationsstöd och ansvarig UNIK försäkring, Kia Mundebo, ombudsman organisationsstöd.

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se