Fritiden samverkansmöte

FUB har samverkansmöte med Fritiden på Murarevägen/Café Pärlan

Vi kommer att ta upp förfrågan om ett samarbete för att genomföra Följa med kort i Falkenbergs kommun, sommaraktiviteterna, nya aktivitetskvällarna på Tånga Fritids, sommarresorna, fritidsprogrammet m.m.

Vi som kommer att vara med på mötet är Inger Myrén och Karin Borgström

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se