FUB:s förbundsstämma – FUB firar 60 år!

Förbundsstämman är FUB:s högsta beslutande organ. FUB:s lokalföreningar och länsförbund skickar ombud till förbundsstämman.

Senast den 30 april får ombud och obeservatörer alla handlingar inför förbundsstämman. I bilagor här nedanför finns inbjudan och handlingarna till förbundsstämman. Här finns också inbjudan och handlingar till Klippans riksstämma som äger rum före FUB:s förbundsstämma. 

Mellan Klippans riksstämma och FUB:s förbundsstämma är alla välkomna till ”Forum FUB: FUB igår, idag och imorgon”.

Uppdatering:

I handlingarna till stämman som ni fått per post finns motionerna till riksstämman 2016 med bland motionerna till förbundsstämman. Av misstag skickades dessa inte med separat.

I bilagor här nedanför finns en pdf med motionerna för 2016 års riksstämma. Det är sex stycken och samtliga motioner har hanterats och finns redan med i brevet som ni fått. Motion nr 6 har behandlats tillsammans med motion nr 4.

Vi kommer också att trycka upp och dela ut motionerna på Aronsborg.

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se