Garncafé

Garncaféet är öppet. Vi håller till i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Göteborgsvägen 94 i Älvängen.
Kontaktperson Karin Löwgren

Senast uppdaterad:
lördag 14 januari 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se