HÖGLÄSNING PÅ BIBLIOTEKET

Lördagen 14 december är det högläsning av LL-böcker på Stadsbiblioteket, Växjö.
Dagens tema är; Noveller
Tiden är 14 – 15.

Senast uppdaterad:
onsdag 4 september 2013
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se