HÖGLÄSNING PÅ BIBLIOTEKET

Lördagen den 1 februari är det högläsning av LL-böcker på Stadsbiblioteket, Växjö.
Tiden är 14 – 15 

Senast uppdaterad:
torsdag 2 januari 2014
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se