Inbjudan till Läns- FUB Östergötlands Ombudsmöte 2017

Läns-FUB Östergötlands årsmöte/ombudsmöte

 Tid måndagen den 27 mars klockan 18.00 – 20.00

Plats Fontänen i Linköping Lokal Bergqvist rum 138, entréplan Under kvällen serveras smörgåstårta, kall dryck, kaffe och the

 Vem får komma?

Alla som är medlemmar i någon av FUB:s lokalföreningar i Östergötland har rätt att delta

i årmötet. Däremot har man som deltagare inte automatisk rätt att rösta . Enligt föreningsstadgarna har respektive lokalförening rätt att utse och skicka ombud till LänsFUB Östergötlands ombudsmöte enligt följande.

 Ombud

Enligt föreningsstadgarna har respektive lokalförening rätt att utse och skicka ombud till Läns-FUB Östergötlands ombudsmöte enligt följande. Respektive lokalförenings ordförande är automatiskt ombud. Dessutom får varje lokalförening utse 1 ombud för varje påbörjat 25 tal medlemmar upp till 100 medlemmar och därefter 1 ombud för varje påbörjat 100-tal. Namngivna ombud ska via respektive lokalförening vara Läns-FUB Östergötlands ordförande tillhanda senast måndagen den 6 mars för upprättande av röstlängd.

 Motioner

Motioner till Läns-FUBs ombudsmöte ska lämnas av lokalföreningarna till ordföranden

senast måndagen den 27 februari

 Av praktiska skäl vill vi gärna att övriga som avser att komma anmäler sig till undertecknad senast måndagen den 27 februari anmäl även om specialkost önskas

 Välkommen!

Ordförande Läns-FUB Östergötland Elisabeth Ingvarsson

Mobil 070 86 76 185

Mejl info@fru-kost.se

 

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se