Informationsmöte med Förvaltningen om Zenit och Allhuset

Förvaltningschefen för Lärande och Kultur Daniel Broman har bjudit oss FUBLidingö till stadshuset. Deltar gör också,

Verksamhetschefen för Kultur och Fritid Åke; Sköld

Stadsjuristen; Johan Alfredsson

Enhetschefen Zenit och Allhuset; Josefine Viklund

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se