Katrinebergskurs

Kurserna anordnas i samverkan mellan Folkhögskolan och Länsförbundet FUB i Halland och vänder sig till vuxna utvecklingsstörda i Halland som slutat skolan.Inbjudan som bilaga/Ansökningsdatum har gått ut

Senast uppdaterad:
onsdag 11 september 2013
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se