Katrinebergskurs

Kurserna anordnas i samverkan mellan Folkhögskolan och Länsförbundet FUB i Halland och vänder sig till vuxna utvecklingsstörda i Halland som slutat skolan.
Anmälan kan göras tidigast vecka 47.Inbjudan hittar du under Bilagor

Senast uppdaterad:
onsdag 30 oktober 2013
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se