Läns-FUB Östergötland – Ombudsmöte 2015

Län-FUB Östergötland bjuder in lokalföreningarna till 2015 års ombudsmöte. Motioner ska var Läns-FUBs ordföranden till handa senast 1 månad för ombudsmötet, dvs 28 februari. Respektive lokalförening utser ombud i enlighet med stadgarna och meddelar dessa till ordföranden senast en vecka före ombudsmötet, dvs 22 mars.

Förutom det sedvanliga omudsmötet kommer Erik Fredlund att berätta hur det var att under 11 dagar springa runt Vättern för FUBs medlemmar.

 

Gunnar Besson

Ordförande Läns-FUB Östergötland

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se