Läns-FUB’s ombudsmöte 2016

FUB lokalförening i Östergötland inbjuder till Läns-FUB Östergötlands årsmöte/ombudsmöte 2016.

Plats:             Vagnhallen i Fontänens lokaler i Linköping

Alla som är medlemmar i någon av FUBs lokalföreningar i Östergötland har rätt att delta i årsmötet. Däremot har man som deltagare inte automatiskt rätt att rösta.

Enligt föreningsstadgarna har respektive lokalförening rätt att utse skicka ombud till Läns-FUB Östergötlands ombudsmöte enligt följande.

Respektive Lokalförenings ordförande är automatiskt ombud. Dessutom äger respektive lokalförening rätt att utse 1 ombud för varje påbörjat 25-tal medlemmar upp till 100 medlemmar och därefter 1 ombud för varje påbörjat 100-tal.

Namngivna ombud ska via respektive lokalförening vara Läns-FUB Östergötlands ordförande tillhanda senast fredag 25 mars för upprättande av röstlängd.

Av praktiska skäl vill vi gärna även att övriga som avser att komma anmäler sig till undertecknad senast måndag 28/3. Var vänlig meddela om specialkost önskas samtidigt som anmälan sker.

Motioner till Läns-FUBs ombudsmöte ska lämnas av lokalförening och vara ordföranden tillhanda senast 29 februari.

I samband med fikat efter mötet tar vi en diskussion om vad lokalföreningarna vill ta upp som diskussionspunkter vid samverkansmötet som vi planerar att hålla i september.

VÄLKOMMEN!

Ordförande Läns-FUB Östergötland

Gunnar Besson

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se