Laxringenmöte 4/5

Laxringen har möte med studiebesök på Kosmonaut. Klockan 15.30.
Mötet forstätter hemma hos Anna. Kan komma att ändras.

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se