Livskvalitet är att bli sedd som vuxen

Föreläsning med Öie Umb-Carlsson, forskare och gästlektor Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala Universitet och forskningsledare vid FoU Sörmland

Efter avvecklingen av de stora institutionerna under slutet av 1900-talet bor och lever personer med utvecklingsstörning i gruppbostäder och serviceboenden i vanliga bostadsområden där personer utan funktionsnedsättning bor och lever. Frågor som du kommer djupdyka i med Öie Umb-Carlosson är bland annat: Vad betyder det att boendes välbefinnande har ökat? Vad vet vi om levnadsförhållanden och hälsa? Vad är livskvalitet enligt vuxna personer med utvecklingsstörning? Kaffe och smörgås serveras vid eftermiddagstillfällena.

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se