LSS-dag i Östersund

Lördag den 7 oktober ordnas en LSS-dag på hotell Clarion i Östersund.
Det börjar kl 9:30 och håller på till ca 16:00. FUB bjuder på fika och lunch.
Du får information om den pågående LSS-utredningen. Man vill också ta del av dina erfarenheter av LSS-insatser. Ta chansen och berätta om hur t ex daglig verksamhet, boende, ledsagning, kontaktperson, mm fungerar för dig.
Mer detaljerat program kommer senare.
Anmäl dig på riksförbundets hemsida.
”LSS är avgörande för ett gott liv, men insatserna minskar och försämras ibland, LSS-utredning pågår. Mer än någonsin är FUB:s kunskap och erfarenhet viktig för att samhället ska kunna leva upp till det ursprungliga syftet med LSS – ett liv som andra.”

 

Senast uppdaterad:
tisdag 27 juni 2017
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se