Medlemsmöte

FUB Västerås Inbjuder till Medlemsträff om skolfrågor
Kom och lyssna och ställ frågor till Anna Gabrielsson, ombudsman 
på Riksförbundet FUB med fokus på skolfrågor.
Förskola
Grundskola – Särskola  Gymnasium – Särgymnasium
Vuxenutbildning – Lärvux
Du har kanske frågor om skollagen och rättigheter.
Rätt till särskilt stödSkolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
ÅtgärdsprogramEtt åtgärdsprogram är ett verktyg som ska stödja möjligheterna för eleven att nå sina mål. Åtgärdsprogrammet ska ge en samlad bild av elevens skolsituation. Det ska beskriva vad som ska åtgärdas på individ-, grupp- och organisationsnivå.
Vi har också bjudit Nya Ordförande i NF (nämnden för funktionshindrade) Agneta Luttrupp MP (miljöpartiet) 
före detta Riksdagskvinna och talesperson för personer med funktionsnedsättning.
Onsdagen  5 november
19.00 – 21.00 Studieförbundet Vuxenskolan, Östra Kyrkogatan 3
Lokal: Borgmästaren
 
FUB bjuder på kaffe och smörgås.

Senast uppdaterad:
måndag 10 november 2014
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se