Medlemsmöte Boende 20/2 på Mötesplats Mölle

Nytt uppföljningsmöte angående boende. Intresset och engagemanget är stort just nu efter Frösundas övertagande av grupp och servicebostäder. Många kritiska synpunkter höjdes vid förra mötet 17/2 i Runda huset. 

Inbjudan finns under Bilagor.

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se