Möte med Nämndens ordförande och Förvaltningen om LSS

Nämndens ordförande skrev:

Mitt förslag för att vi inte ska tappa tid är att vi från Omsorg och socialförvaltningen/nämnden tar ett första möte så får vi sen se hur vi går vidare.

När det gäller underlag till  lov-upphandlingen kommer en tidplan vara klar till mötet men inte själva förfrågningsunderlaget.

När det är klart kommer berörda organisationer få det för synpunkt.

Vi FUB vill hitta former för samverkan.

Förvaltningschefen för OSS Lotta Vigren och ytterligare en chef deltar.

Anna, Christer och kanske Lisen deltar från FUBLidingö

Senast uppdaterad:
torsdag 10 januari 2019
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se