MUSIKCAFÉ

VÄLKOMMEN TILL MUSIKCAFÈ!
 PÅ BLÅ PORTEN I SÖDERKÖPING
SÖNDAG 12 JUNI  KL TRE TILL FEM PÅ EFTERMIDDAGEN
INFORMATION OCH ANMÄLAN TILL
CHRISTINA ZETTERBERG, TEL 0121-183 52
    christina.zetterberg@soderkoping.se
 
Under bilagor finns det datum på fler tillfällen!

Bilagor

Senast uppdaterad:
måndag 30 maj 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se