MUSIKCAFÈ

VÄLKOMMEN TILL HÖSTENS MUSIKCAFÈ
             PÅ BLÅ PORTEN I SÖDERKÖPING!
             SÖNDAG 30 OKTOBER KL 15 – 17  OBS! Detta musikcafé är inställt!!!
             SÖNDAG 27 NOVEMBER KL 15 – 17
             DET SERVERAS FIKA FÖR 20 KR
             INFORMATION OCH ANMÄLAN TILL:
             CHRISTINA ZETTERBERG, TEL 0121-183 52
            christina.zetterberg@soderkoping.se

Senast uppdaterad:
lördag 5 november 2016
Nyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se
hehejNyhet från www.fub.se
Nyhet från www.fub.se